Destilleriet

Cirkeln är sluten

Den 1 november 2010 fylldes det första fatet med blivande Grythyttan Single Malt Whisky. Exakt tre år senare, den 1 november 2013, fylldes det sista fatet. Det var Elegantreceptet (svensk malt och jäst) och fatet var svensk ek. I och med det upphörde produktionen och bolaget flyttade från platsen.

Så gick produktionen till

Whisky tar tid att tillverka. Vi börjar med att köpa in malt av högsta kvalitet som sedan mals i en 4-valsad kvarn av välkända fabrikatet Bühler. Kvarnen är en viktig komponent i den långa kedja som slutar med en god whisky.

Efter kvarnen transporteras den malda malten till vår Mash Mixer, en äkta Steels. Punkten där malten blandas med hett vatten är ytterligare ett viktigt steg som kräver en stadig hand. Mixningen görs bl a för att lösa upp sockret som finns i malten.

Vi använder 3 olika varma vatten med varierande volym och temperatur.  Vatten 1 och 2 bildar tillsammans en batch på ca 1 000L. Vatten 3 tar med sig det lilla socker som eventuellt är kvar och pumpas tillbaka till en av våra hetvattentankar. Det används nästa dag som vatten 1.

Från Mash Mixern förs den våta och heta malten ner i mäsktunnan. Den har vi designat själva för att få maximalt sockerutbyte. När det varma vattnet fått verka i mäsktunnan en stund silar vi försiktigt bort sockervattnet (vörten) och låter det stiga upp i en balanstank (underback) bredvid mäsktunnan. Sedan pumpar vi vörten genom ett filter följt av en plattvärmeväxlare för att kyla ner den till ca 19° C. Detta görs för att jästen ska ha rätt arbetstemperatur när den börjar arbeta.

Oregon pine

Vörten hamnar slutligen i något av våra tre jäskar av Oregon Pine, något som vi är ensamma om i Sverige. Det ger en unik smak och karaktär till vår blivande whisky. Samtidigt som vörten pumpas ner i ett jäskar tillsätter vi jästen.

Jästen

En viktig komponent i tillverkningen av whisky är jäsningen. Med rätt jäst fås inte bara alkohol utan även många smakämnen som är avgörande för god whisky. Vi använder tre olika fabrikat beroende av vilket recept vi skall tillverka. Jästen omvandlar sockret till bl. a alkohol. Efter tre dygn har vi fått en mäsk som innehåller ca 7,3 % alkohol.

Destilleringen

Mäsken pumpas till den första av våra två kopparpannor (mäskpannan) där den destilleras långsamt och försiktigt. Resultatet blir en alkohol som håller ca 25 % styrka. Vi kallar den sprit som kommer ut för lågvin, en direkt översättning av den engelska termen Low Wines.

Lågvinet destilleras ytterligare en gång i spritpannan, och kommer då upp i en genomsnittlig alkoholstyrka om ca 70 %. När vi fyller faten späder vi ner till ca 63 % beroende på typ av fat och fatets storlek. Vissa fat fylls utan att spriten späds ner.

Lagring – 100 % ek

När faten är fyllda börjar den viktiga och långa mognadsprocessen. Faten rullas in i något av våra lager, som följer årstidernas skiftande temperatur och luftfuktighet. På så sätt ges eken som faten är tillverkade av bästa förutsättning att förädla råspriten. Det blir bäst så.

Resultatet

Vi har lagt grunden till en whiskyfamilj som nu lagras till perfektion.